Cok van den Berg Fotografie
Industriële fotografie

Industriële fotografie

Product- of bedrijfsfotografie

Eén foto kan veel vertellen over het gefotografeerde product of bedrijf. Door een uitgekiende belichting en perfect camerastandpunt wordt het beste beeldresultaat bereikt. Het kunnen beïnvloeden van deze variabelen kenmerkt Cok van de Berg als de ware vakfotograaf.

Industrieel

Fabrieksgebouwen met machines, industrieterreinen met installaties, kantoren met specifieke kenmerken of uw gehele wagenpark: de vakfotograaf weet het op de juiste wijze in beelden te vatten. Zijn de weersomstandigheden ongunstig, dan komt Cok op het juiste moment terug.

Studio of uw locatie

In principe kan alles binnen uw bedrijf of organisatie worden gefotografeerd. Daarbij heeft Cok allereerst oog voor het te fotograferen object. Toont de foto méér dan het eigenlijke object, dan adviseert en helpt Cok ook de omgeving toonbaar te maken.
Hoe kleiner het product, hoe belangrijker de belichting compositie en uitlichting luistert. Speciaal voor het fotograferen van kleine producten heeft Cok een studio aan huis.