Cok van den Berg Fotografie
Tuinbouw

Tuinbouw

Tuinbouwbedrijf

Strak in het gelid staan de producten van de glastuinbouw kas of buiten op het veld. De kweker is trots op zijn werk product en draagt zijn liefde voor de teelt graag uit. Fraaie beelden van de kweek en het tuinbouwbedrijf illustreren het teeltproces via internet, vak- en branchebladen.

Trotse tuinders

De liefde van een tuinder voor zijn product is groot. Alles weet hij van zijn product en de teelt. Ook Cok van den Berg heeft veel interesse in de tuinbouwsector en de schitterende kwaliteitsproducten die deze voorbrengt. Graag gebruikt hij zijn tact om de kweker en zijn producten zo betrokken mogelijk te fotograferen.

Beeldveilen

Ontwikkelingen in de tuinbouwsector gaan razendsnel. Neem het beeldveilen of beeldondersteunend veilen. Veilingklokken zijn vervangen door beeldschermen waarop productfoto’s worden getoond. De productfoto’s die de kweker meestuurt biedt klanten de mogelijkheid deze ook verder in de keten te gebruiken. Representatieve foto’s bepalen het verkoopsucces van de kweker. Het maken van de product foto’s kan zowel in de studio als op locatie.