Cok van den Berg Fotografie
Gezin

Gezin

Van kinderen tot gezinnen

Alle fasen van het leven ziet Cok van den Berg door zijn camera. In zijn fotostudio ontvangt hij vriendenclubs, echtparen, gezinnen al dan niet met kinderen. De gastvrije ambiance van zijn studio aan huis zorgt voor de ontspannenheid die de foto moet uitstralen.

Kennismaken en kosten

Voorafgaand aan de fotosessie is er een eerste kennismaking. Wensen worden geïnventariseerd en mogelijkheden besproken. Ook over de kosten zal geen onduidelijkheid bestaan. Cok rekent vriendelijke prijsjes maakt vooraf prijs afspraken.